Aansluiten bij een club is ten zeerste aan te raden!

 

Eens aangesloten, maakt U deel uit van de grote wandelfederatie "WANDELSPORT VLAANDEREN vzw die duizenden wandelaars groepeert in gans Vlaanderen. Ook bij de andere wandelfederaties in België, zoals FFBMP en WSVO (voorheen VGDS), bent U welkom. Voor het lidgeld hoeft U het niet te laten.

 

Wat de Sinjorenstappers U bieden:

 

Het tweemaandelijks clubblad waarin een opgave van verschillende uitgelezen en aanbevolen voorkeurwandelingen, clubnieuws, verslagen en allerlei andere informatie omtrent de wandelsport;
Iedere week kan gewandeld worden, in een eigen tempo, langs een door U gekozen afstand, bij een door U uitgezochte inrichtende club.

 

De Sinjorenstappers organiseren jaarlijks 2 eigen tochten


- De Geitentocht, in februari

- De Lange Wappertocht, in mei

 

Clubvoordelen

 

Bovenop het feit dat U deel uitmaakt van een toffe wandelclub kan u, voor de bescheiden bijdrage van het lidgeld genieten van de volgende voordelen:

- Gratis ongevallenverzekering en verzekering tegenover derden van zodra U thuis vertrekt voor een wandeling, of zelfs voor een training, tot U terug thuis komt. Het Betaalbewijs (dat u krijgt na scannen van uw lidkaart en betaling van uw bijdrage) geldt als bewijs dat u deelneemt aan een georganiseerde wandeling.

- Een tweemaandelijks clubblad.

- Vijf maal per jaar het tijdschrift WALKING MAGAZINE van WANDELSPORT VLAANDEREN

- Busreizen naar een geselecteerde wandeling, aan zeer democratische prijzen.

- Gratis deelname aan enkele door uw club uitgezochte "voorkeurwandelingen"

- Deelname aan talrijke andere initiatieven, door de club ingericht.

- Bij deelname aan het Jaarlijks Ledenfeest in november, kunnen de leden nagenieten bij een lekker etentje. Helpers aan de eigen wandeltochten krijgen nog extra voordelen naargelang zij aan één of meerdere activiteiten konden helpen.

- Diezelfde helpers hebben ook stemrecht op de "Algemene Vergadering" dewelke in de loop van januari of februari gehouden wordt.

 

De lidgelden bedragen: (bij aansluiting te storten op de clubrekening) 

 

     Gezinshoofd:                                        € 16,00

     Elk bijkomend gezinslid vanaf 18 jaar:    € 12,00

     Kinderen 13 jaar tot 17 jaar:                  €  8,00

     Kinderen 0 jaar tot 12 jaar:                    €  2,00

 

Clubrekeningnummer = (IBAN) BE89 2200 5707 9785

                                 (BIC)   GEABEBB

 

 Voor aansluiting neem je best contact met de voorzitter of secretaris, of via onderstaand onderstaand contactformulier, of telefonisch, of per post.

 

Om als lid in te schrijven vernemen wij graag van U:

               Naam en Voornaam -

               Adres -

               Geboorteplaats en Geboortedatum -

              

               Telefoon / GSM -

               E-Mailadres.

 

U bent van harte welkom!

 

PS: Lees ook onze eigen PRIVACY VERKLARING via de bijhorende (3de) Tab

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.