De Bestuursploeg

 

Wie zijn ze ?

 

Wat doen ze ?

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

 Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster,

beste medewerker, beste lezer

 

“Welkom in 2020 – met de wens dat het weerom een vreugdevol en gezond jaar mag worden“.

 

Welkom op deze website

 

Namens het voltallig bestuur, de oprechte wensen voor U en uw dierbaren, voor een supergezond en heerlijk wandeljaar in 2020, waarin traditiegetrouw vriendschap, liefde en geluk troef mogen zijn, en waarin al je persoonlijke wensen in vervulling mogen gaan. 

 

Het merendeel der leden hernieuwde ondertussen het lidmaatschap. Wij danken hen er oprecht voor en voor het blijvend vertrouwen.

 

Wie nog niet hernieuwde, en dus nog geen lidkaart 2020 bezit, willen wij vragen om dit vooralsnog te doen.

 

Zo niet ontving U uw laatste clubblad, wat wij uiteraard betreuren!

De lidkaart voor 2019 verviel immers vanaf 1 januari 2020. 

 

Voor wie niet langer kan of wenst te hernieuwen, om welke reden dan ook, hoop ik dat zij tevreden kunnen terugblikken op hun lidmaatschap als Sinjorenstapper.

Weet dat uw nieuwe lidkaart hier vooralsnog klaarligt tot aan de komende Geitentocht, mocht uw lidgeld nog ontvangen worden. 

 

Over het voorbije kalenderjaar mogen we weerom niet klagen voor wat de activiteiten betreft, zeker indachtig het afgelopen ledenfeest van 23 november dewelke de voorlaatste bijeenkomst was van een goed gevuld 36ste clubjaar.

Een overzicht over het wel en wee zal op de Algemene Vergadering van 23 januari worden opgesomd, en later in het volgend clubblad. 

 

Graag wil ik nogmaals alle leden danken, zowel de trouwe helpers, als zij die regelmatig aan activiteiten deelnamen, voor hun bijdrage aan het welzijn van onze wandelclub. Dankzij hen waren de activiteiten telkens een succes en ongetwijfeld hebben sommigen elkaar weer wat beter leren kennen (en waarderen).

“Regelmatig deelnemen en komen helpen” heeft alleen maar voordelen. Dit is zeker geen loos gezegde, want wie er bij was heeft dat ongetwijfeld mogen ervaren.

 

Ook dank aan hen die elders gingen wandelen en zo de goede naam van onze club uitdroegen. 

 

Nu is het uitkijken naar de Algemene vergadering met receptie op 23 januari en naar de eerste eigen grote activiteit: de 37ste Geitentocht op 16 februari die nu volop wordt voorbereid.

 

Alle medewerkers van 2019 zouden aanwezig moeten kunnen zijn op 23 januari omdat zij de stemgerechtigde (werkende) leden zijn in onze vzw en zij nodig zijn om, onder andere, statuten goed te kunnen keuren die beantwoorden aan de nieuwe WVV (wetgeving voor verenigingen en vennootschappen). Wie absoluut niet aanwezig kan zijn willen wij vragen om een vervanger aan te duiden.

 

Helpers voor de Geitentocht mogen zich nog altijd melden, ook nieuwere leden! Voor wie mee pijlen wil plaatsen is er een voorbereidende werkvergadering op donderdag 30 januari 2020, met afspraak om 20.00 uur in het Huis van het Kind, Sint Camillusstraat 95, Wilrijk.De

 

Tenslotte wens ik U, gewoontegetrouw, nog vele aangename wandelmomenten toe.

Tot ziens, op een activiteit of ergens onderweg.   

 

      Frans, voorzitter 

 

 

Van harte welkom op onze tochten in 2020 

 

Zondag 16 februari

37ste Geitentocht ( Winterwandeling regio Antwerpen)

Start: Zaal Rozenkrans

Heistraat 390   2610 Wilrijk

Afstanden:   4-9-12-16-21-28 km

 

Zondag  10 mei

36ste Lange Wappertocht

Start: Kantine KSK Wilrijk

Sportcomplex Ter Beke

Moerelei 99

2610 Wilrijk

Afstanden : 4-8-12-16-20-25-33 km 

 

Namens het bestuur, 

F. Van de Vondel, voorzitter

                                                                        Laatste update  18 januari 2020

Onderhoud website : F. Van de Vondel