Vijf van de zes leden der Bestuursploeg

 

Wie zijn ze

 

Wat doen ze

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

 

Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster, beste medewerker, beste lezer

  

Welkom op deze website

 

van harte en oprecht: dankjewel aan de medewerkers!

 

Terugblikken op de afgelopen Lange Wappertocht doe ik met een dubbel gevoel:

Enerzijds was er de onverwachte startplaatswijziging waardoor gedeelten van het parcours moesten hertekend worden en we, met enige spijt, enkele medewerkers moesten afzeggen. Ook waren er de hogere consumptieprijzen die wij moesten aanvaarden, evenals de minder goede weersvoorspellingen.

Anderzijds hoorden we veel lof over de mooie wandelingen die, nu meer westelijk, op Schoonselhof en Fort 8 gericht waren en kwamen er toch nog een kleine 700 liefhebbers wandelen.

Graag wil ik hier alle leden danken die, vanaf vrijdag, hielpen bij het plaatsen van splitsings-borden, bij het af- en ontpijlen en bij het vervullen van enkele onontbeerlijke taken in de startzaal. Kortom: een welgemeend en hartelijk “merci” aan de 20 Sinjorenstappers die onze 6 bestuursleden hebben geholpen met alle rompslomp, die het organiseren van zo’n wandeling met zich meebracht.

Ook de 41 wandelende Sinjorenstappers verdienen een welgemeende dank. Het is altijd fijn om eigen leden te kunnen verwennen met een mooie wandeling in de eigen streek.

 

Nu zitten we in de grote verlofperiode aan. Het schooljaar werd afgesloten, kinderen en/of kleinkinderen moeten opgevangen worden, velen gaan elders ontspanning zoeken, anderen bewaren dan weer de eigen stek als uitvalbasis voor vele uitstapjes.

Wat ook uw plannen zijn, ik wens dat ze U de nodige ontspanning kunnen geven zodat de “batterijen” weer goed opgeladen zullen zijn tegen de daaropvolgende perioden.

Ook uw club doet het nu wat kalmer aan en evenzo de bestuursleden.

 

Na het verlof staan zij er weer om aan de volgende activiteiten te sleutelen en u tijdig alle nodige details te laten weten.

Wij denken dan aan de al aangekondigde bus uitstappen in oktober en december, en aan de voorbereiding voor de feestelijke ledenvergadering in november en, niet te onderschatten, de uitwerking van onze twee wandelingen in 2019 waarvoor de hulp van leden altijd welkom zal zijn.

 

Alvorens dit woordje te beëindigen nog even dit over “GDPR”:

Een belangrijk begrip dat ons als vereniging in de meimaand ingeprent werd. Het gaat over het behandelen van uw persoonlijke gegevens. U moet namelijk weten wat met uw gegevens gebeurt en uw club moet uw toestemming krijgen om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden. De regelgeving is al langer van toepassing maar nu werden straffen ingevoerd en is er de dreiging bij onvoldoende respectering.

Zo ontstond onze Privacy Verklaring (zie verder op deze websites) en vind/vond U op pagina 17 van het clubblad een Akkoordverklaring dewelke U, ingevuld en ondertekend, bij één der bestuursleden kan terugbezorgen.
Opgelet: zolang van U geen ondergetekende verklaring werd ontvangen gaan we er van uit dat U er mee akkoord gaat.

 

Noteer ook  al voor volgend jaar, om het niet te vergeten:

 

     17 februari 2019 voor de 36ste Geitentocht

     12 mei 2019        voor de 35ste Lange Wappertocht

 

Een sportieve groet namens het bestuur en tot ziens op één of andere wandeling of clubactiviteit,

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 

                                                                        Laatste update  1 augustus 2018

Onderhoud website : F. Van de Vondel