De Bestuursploeg

 

Wie zijn ze ?

 

Wat doen ze ?

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

                     Wandelsport Vlaanderen nr. 1 031 

wenst U en uw dierbaren

 

Prettige Feestdagen

en een

 

Vreugdevol  Sportief  Gelukkig  Nieuwjaar 2019

Hierbij enkele wandelingen die hier vast aan kunnen bijdragen

Van harte welkom op onze tochten in 2019 

 

Zondag 17 februari

36ste Geitentocht ( Winterwandeling regio Antwerpen)

Start: Zaal Rozenkrans

Heistraat 390   2610 Wilrijk

Afstanden:   4-9-12-16-21-22-28 km

 

Zondag  12 mei

35ste Lange Wappertocht

Start: Kantine KSK Wilrijk

Sportcomplex Ter Beke

Moerelei 99

2610 Wilrijk

Afstanden : 4-8-12-16-17-18-20-22-25-33 km 

 

Namens het bestuur,

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster, beste medewerker, beste lezer

  

Welkom op deze website

Welkom in 2019 – met de wens dat het weerom een vreugdevol jaar mag worden“.

 

Namens het voltallig bestuur, de oprechte wensen aan U en uw dierbaren, voor zalige en hartverwarmende Kerstdagen, voor een gezellig einde jaar, en daarna voor een supergezond en heerlijk wandeljaar in 2019, waarin vriendschap, liefde en geluk troef mogen zijn, en waarin al je persoonlijke wensen in vervulling mogen gaan.

 

Het merendeel der leden hernieuwde ondertussen het lidmaatschap en bezorgde ons hun akkoordverklaring rond Privacy. Wij danken hen er oprecht voor en voor het blijvend vertrouwen. Wie nog niet hernieuwde, en dus nog geen lidkaart 2019 bezit, willen wij vragen om dit vooralsnog te doen vóór de jaarwisseling, en zeker ten laatste tot 15 januari. Dit om problemen te vermijden met de continuïteit van uw lidmaatschap.

 

Zo niet ontvangt U geen clubblad meer,

wat wij uiteraard betreuren!

 

Over het voorbije kalenderjaar mogen we absoluut niet klagen over de activiteiten, zeker indachtig het afgelopen ledenfeest van 24 november dat een goed gevuld 35ste clubjaar afsloot, en waarna nog een bus uitstap naar Ieper en een (gratis) wandeling-met-bon het kalenderjaar opvulde.

Een overzicht over het wel en wee is terug te vinden in het verslag op pagina 6 van het clubblad dat enkel bij leden terechtkomt.

 

Hartelijk dank aan alle leden, zowel de trouwe helpers, als zij die regelmatig aan activiteiten deelnamen, voor hun bijdrage aan het welzijn van onze wandelclub. Dankzij hen waren de activiteiten telkens een succes en ongetwijfeld hebben sommigen elkaar weer wat beter leren kennen (en waarderen).

“Regelmatig deelnemen en komen helpen” heeft alleen maar voordelen. Zeker geen loos gezegde, want wie er bij was heeft dat ongetwijfeld ervaren.

Ook dank aan hen die elders gingen wandelen en zo de goede naam van onze club uitdroegen.

 

Nu is het uitkijken naar de receptie op 24 januari, enkel voor leden en sponsors, omdat uw club 35 jaar wordt/werd op 12 januari.

Vervolgens naar de eerste eigen grote activiteit: de 36ste Geitentocht op 17 februari die nu volop wordt voorbereid. Helpers mogen zich nog altijd melden, ook de nieuwere leden!  Voor wie mee pijlen wil plaatsen is er een voorbereidende werkvergadering op donderdag 31 januari 2019 met afspraak om 20.00 uur in het Huis van het Kind, Sint Camillusstraat 95, Wilrijk.

 De

Tenslotte wens ik U, gewoontegetrouw, vele aangename wandelmomenten toe.

Tot ziens, op een activiteit of ergens onderweg                                        

 

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 

                                                                        Laatste update  5 januari 2019

Onderhoud website : F. Van de Vondel