Vijf van de zes leden der Bestuursploeg

 

Wie zijn ze

 

Wat doen ze

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

 

Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster, beste medewerker, beste lezer

  

Welkom op deze website

 

Het is weer zo ver!!! Het is weer voorbij !!! 

 

De grote vakantie-periode die aanvankelijk heel lang zou duren is plotseling voorbij. Ik hoop, zoals telkenjare, dat je er van hebt genoten en vele wandelingen hebt kunnen maken

Voor wie niet “schoolgebonden” is en nog wat kan genieten van een minder druk (en profijtiger) uithuizig verblijf, wens ik nog aangename momenten toe.

 

Ondertussen stak uw bestuur de koppen bij elkaar om de organisatie van al aangekondigde activiteiten nog wat meer te verfijnen.

 

Ook de 41 wandelende Sinjorenstappers verdienen een welgemeende dank. Het is altijd fijn om eigen leden te kunnen verwennen met een mooie wandeling in de eigen streek.

 

Voor de echte wandelliefhebber is er op 29 en 30 september een echte Wandelbeurs, de eerste in zijn soort, waarin alles enkel en alleen over het wandelen zal gaan. De beurs gaat door in de Nekkerhal te Mechelen. Ook de Sinjorenstappers verlenen er hun medewerking. De toegang is gratis op vertoon van je lidkaart en je kunt er terecht tussen 10 en 18 uur. Allen welkom!

 

Wij gaan onze leden wel verwennen op 7 oktober!

Samen uit voor een lange en welgevulde dag, waar we meer dan alleen maar aan wandelen gaan doen. Voor alle tekst en uitleg kan je terecht op pagina 9 van het clubblad. Wie nog mee wil zal best eerst even bellen naar ondergetekende want de inschrijvingen zijn achter de rug en de bus is volzet. Maar,…. Je weet maar nooit.

.

De volgende afspraak wordt onze feestelijke ledenvergadering op 24 november.

Noteer alvast deze datum want ieder lid en elke sponsor zal hiervoor nog worden uitgenodigd via het volgende clubblad.

 

 

In december staat de volgende bus uitstap op het programma. Wij kozen die dag voor een wandeling te Ieper waar we op de 8ste reeds van de Kerstsfeer zullen kunnen genieten en waar we pas terug zullen keren na de indrukwekkende Taptoe aan de Menenpoort. Alle info hieromtrent zal verschijnen in het volgende clubblad. Inschrijven kan vanaf nu, eveneens bij uw dienaar.

 

Er is ook nog, op zondag 23 december, de zeer aanbevelenswaardige wandeling “Antwerpen in de Winter”, ingericht door het Antwerpse Regiobestuur, waar ik nauw betrokken ben bij de organisatie.

 

Alvorens dit woordje te beëindigen wou ik het nog even hebben over “GDPR” en over de Privacy Verklaring van de Sinjorenstappers (terug te vinden in vorig clubblad of op onze website).

Onze oprechte dank voor de leden die de Akkoordverklaring reeds terugstuurden.

Voor de overige leden drukten we de verklaring nog eens af in het clubblad (op pagina 11) zodat ook zij deze, ingevuld en ondertekend, bij één der bestuursleden terug kunnen bezorgen.

U moet weten dat dit document, waarin uw akkoord, voor onze club zeer belangrijk is.

Opgelet: zolang van U geen ondergetekende verklaring werd ontvangen gaan we er van uit dat U er mee akkoord gaat. 

 

Rest me nog U talrijke en boeiende wandelingen toe te wensen en even zo vele sportieve groeten over te brengen.

 

 

Noteer ook  al voor volgend jaar, om het niet te vergeten:

 

     17 februari 2019 voor de 36ste Geitentocht

     12 mei 2019        voor de 35ste Lange Wappertocht

 

Een sportieve groet namens het bestuur en tot ziens op één of andere wandeling of clubactiviteit,

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 

                                                                        Laatste update  4 oktober 2018

Onderhoud website : F. Van de Vondel