Vijfkoppige Bestuursploeg,

sinds 26 november 2016 aangevuld met François en Agnes

 

Wie zijn ze

 

Wat doen ze

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

 

 

Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster, beste medewerker, beste lezer

  

Welkom op deze website

 

Nu gaat onze volle aandacht naar 25 november, en later naar 26 december.

 

Voor de Algemene Ledenvergadering vinden leden de uitnodiging en agenda  in het clubblad.

Na de vergadering volgt een “feestelijk etentje”. Elke Sinjorenstapper en elke sponsor, en zeker alle medewerkers nodigen wij hierbij van harte uit.

 

Het wordt nu ook tijd om het lidgeld te betalen voor het volgende jaar!

Het goede nieuws hieromtrent is, dat het bestuur besliste om dezelfde tarieven te handhaven voor het jaar 2018,.

 

Hernieuw uw lidmaatschap direct om het niet te vergeten, of toch vóór 31 december, zo blijft U in orde met de verzekering. Medewerkers/helpers informeren best even naar hun puntensaldo want zij mogen dit, ingevolge beslissing van het bestuur, aanwenden ter hernieuwing van het lidgeld.

 

Wie het lidmaatschap reeds hernieuwde danken wij oprecht voor het vertrouwen in de club. De Lidkaarten en dergelijke zullen beschikbaar zijn, of worden na geleverd, vanaf onze Ledenvergadering.

 

Tot slot wens ik ieder nog vele fijne wandelingen toe.      

                                                  

 

 

Noteer ook, om het niet te vergeten:

 

     18 februari 2018 voor de 35ste Geitentocht

     13 mei 2018        voor de 34ste Lange Wappertocht

 

Een sportieve groet namens het bestuur en tot ziens op één of andere wandeling of clubactiviteit,

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 

                                                                        Laatste update  30 november 2017

Onderhoud website : F. Van de Vondel