Vijfkoppige Bestuursploeg,

aangevuld sinds 26 november 2016 (zie bij "Bestuur")

 

Wie zijn ze

 

Wat doen ze

 

Wandelsportvereniging

De Sinjorenstappers Wilrijk vzw

Opgericht op 12 januari 1984

Heeft het vzw-statuut sinds 4 augustus 1984

Is aangesloten bij de federatie WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (nr 1031)

Eveneens aangesloten bij de Wilrijkse Sportraad

 

 

Geachte Sinjorenstapper, lieve Sinjorenstapster, beste medewerker, beste lezer

  

Welkom op deze website

Welkom in 2018 – met de wens dat het weerom een gelukkig, sportief en vreugdevol jaar mag worden.

 

Beste lezer bezoeker op deze pagina, 

 

Langs deze weg wllen wij U bovenstaande wensen overmaken namens het voltallig bestuur van deze wandelclub, voor Uzelf en voor al wie U dierbaar is.

 

Geachte Sinjorenstapper, het merendeel der leden hernieuwde ondertussen het lidmaatschap. Wij danken hen oprecht voor het blijvend vertrouwen.

Wie nog niet hernieuwde, en dus nog geen lidkaart 2018 bezit, willen wij vragen om dit vooralsnog te doen, en zeker vóór de laatste van januari. Dit om problemen te vermijden met de continuïteit van uw lidmaatschap.

Dankzij ons gezond financieel beleid behouden wij dezelfde tarieven als die van vorige jaren en, daarenboven, kan U bij uw mutualiteit het lidgeld recupereren wegens ‘aansluiting bij een sportclub’.

 

Voor wie niet langer kan of wenst te hernieuwen, om welke reden dan ook, hoop ik dat hij/zij tevreden terug kan blikken op het gewezen lidmaatschap als Sinjorenstapper.

 

Over het voorbije kalenderjaar mogen we absoluut niet klagen over de activiteiten, zeker indachtig het afgelopen ledenfeest van 25 november dat een welgevuld 34ste clubjaar afsloot. Een overzicht over het wel en wee kan je terugvinden in het verslag op pagina 9 van het huidige clubblad. (dit om de niet-sinjorenstapper nieuwschierig te maken).

 

Graag wil ik nog alle leden danken, zowel de trouwe helpers, als zij die regelmatig aan activiteiten deelnamen, voor hun bijdrage aan het welzijn van deze wandelclub. Dankzij hen waren de activiteiten telkens een succes en ongetwijfeld hebben sommigen elkaar weer wat beter leren kennen en waarderen.

Ook dank aan hen die elders gingen wandelen en zo de goede naam van onze club uitdroegen.

 

Nu is het uitkijken naar de eerste eigen grote activiteit: de 35ste Geitentocht op 18 februari. De voorbereidingen zijn volop bezig en helpers zijn nog steeds welkom;. ook de nieuwere leden!  Voor wie mee pijlen wil plaatsen is er een voorbereidende werkvergadering op donderdag 1 februari 2017, afspraak 20.00 uur in het Huis van het Kind, Sint Camillusstraat 95, te Wilrijk. (Graag een voorafgaandelijk seintje van uw komst)

 

Tenslotte, gewoontegetrouw, wens ik U nog vele aangename wandelmomenten toe.       Tot ziens, op een activiteit of ergens onderweg! 

 

 

Noteer ook, om het niet te vergeten:

 

     18 februari 2018 voor de 35ste Geitentocht

     13 mei 2018        voor de 34ste Lange Wappertocht

 

Een sportieve groet namens het bestuur en tot ziens op één of andere wandeling of clubactiviteit,

 

F. Van de Vondel, voorzitter

 

                                                                        Laatste update  22 februari 2018

Onderhoud website : F. Van de Vondel